دانلود آهنگ صالح چراغی به نام دالکه

دانلود آهنگ صالح چراغی به نام دالکه

منتشرشده در 25 اردیبهشت 1403

متن آهنگ صالح چراغی به نام دالکه

خنیلم بی تو له یک شیوه نا خنیلم بی تو له یک شیوه نا 

 زنیم له یک شیوه نا زنیم له یک شیوه نا

آخ دالکه دلت پره شادی بو نذر و نیازد اسفند دودی بو

نظرت چیه؟

ahangiato