آهنگ کردی وحید همتیان به نام که وی

آهنگ کردی وحید همتیان به نام که وی

منتشرشده در 31 اردیبهشت 1403

متن آهنگ کردی وحید همتیان به نام که وی

سرم به سر گر چاوه بازکت 

سرم به سر گر چاوه بازکت

هزه کم بمرم له بر نازکت

هزه کم بمرم له بر نازکت

که وی گیان که وی لاونکم

زریف و نازان خرامانکم

نظرت چیه؟

ahangiato