• هنرمندان این قطعه
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو Runnin - گروه Elevation Worship

230
منتشرشده در 16 مرداد 1402

موزیک ویدیوی انگلیسی “Runnin” را با صدای گروه مذهبی Elevation Worship تماشا کنید.

متن موزیک ویدیو Runnin - گروه Elevation Worship - با ترجمه فارسی

Lyrics
I have tasted I have seen
The realness of Your love for me
It’s written on Your hands and feet
It’s all the evidence I’ll ever need

شعر
چشم من چشیده‌ام، دیده‌ام
واقعیت عشقت به من
بر دستان و پاهایت نوشته شده است
این همه شواهدی است که تا همیشه نیاز خواهم داشت

Your love is better than life
I can’t even wrap my mind around it
One day here in Your house
Better than a thousand elsewhere
Your love keeps on runnin, runnin
Keeps on runnin after me
Keeps on runnin, runnin
Keeps on runnin after me

عشق تو بهتر از زندگی است
حتی نمی‌توانم ذهنم را دورش بپیچم
یک روز اینجا در خانه‌ی تو
بهتر از هزار جا دیگر است
عشق تو همچنان ادامه دارد، دویدن می‌کند
همچنان دنبال من دویدن می‌کند
عشق تو همچنان ادامه دارد، دویدن می‌کند
همچنان دنبال من دویدن می‌کند

There’s no one that can take Your place
There's nothing that can separate
Oh how high how wide how deep
The greatest love the world has ever seen

کسی نیست که جای تو را بگیرد
چیزی نیست که بتواند جدا کند
اوه، چه بلند، چه پهن، چه عمیق
بزرگترین عشقی که دنیا تاکنون دیده است

Run run runnin
Run run runnin
Run run runnin after me

دویدن، دویدن، دویدن
دویدن، دویدن، دویدن
دویدن، دویدن، دویدن دنبال من

Surely Your goodness and mercy will follow me

بی‌تردید، نیکی و رحمت تو من را همراه خواهد کرد

You keep blowing my mind
Every time every time I turn around

تو همچنان ذهنم را متحیر می‌کنی
هر بار، هر بار که پشت سرم بنگرم

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato