دانلود آهنگ شاه دتر از ابی عالی

دانلود آهنگ شاه دتر از ابی عالی

ابی عالی

0 فالور

منتشرشده در 06 فروردین 1403

 

متن آهنگ شاه دتر از ابی عالی

ای دلبروم قدت بلنده 
می شاه دتر جان و جهانی
بچه ملک مازندرانی ..
ماه پری رو ماه رویی دلبر ♭♩
واقعی هستی یا که خویی دلبر !!
مو فرفری چشمون خماری
خدا وکیلی چیسه انی خاری ..
دلبری تکپری، اول و آخری ♭♩
تره وینه می چشم شومه من هر وری
تو نا افسانه ای نا که هور و پری !!
یک سر و گردن از همه بالاتری ♭♩
ناجی قلب من دلبر رویایی ..
من تی دریا و تو پری دریایی
طایفه دار اصل و نسب دار
نا شونی از یاد نا که وونی تکرار
حوای من جیگر گوشه
با تو مزه کنه گندمی خوشه
عاشقی با غیر از تو پوچه
موج خزر ره نارنه تی مویی موج ره
دلبری تکپری، اول و آخری ..
تره وینه می چشم شومه من هر وری ♭♩
تو نا افسانه ای نا که هور و پری
یک سر و گردن از همه بالاتری ..
ناجی قلب من دلبر رویایی !!
من تی دریا و تو پری دریایی

ترجمه ترانه مازندرانی به فارسی:
دختر شاه من جان و جهانم هست که بچه مازندران هست
مثل ماه و پری هستی ای دلبر ♭♩
تو واقعی هستی یا خوبی؟
مو فرفری ای که چشمون خمار داری ..
خدایی چرا انقدر خوبی؟
دلبری که تکپری و همراه اول و آخر من هستی ♭♩
تو رو میبینم از خوشحالی به هر وری میرم !!
تو نه افسانه ای و نه حوری و پری
یک سر و گردن از همه بالاتر هستی ..
تو ناجی قلب من و دلبر رویایی من هستی ♭♩
من دریای تو و تو پری دریایی هستی !!
طایفه دار و دارای اصل و نسب
نه از یاد میری و نه تکراری میشی
تویی که حوای من و جگر گوشه من هستی
با تو خوشه های گندم هم بامزه هستن !!
عاشقی به غیر از تو برام پوچه
موج موهات بیشتر از موجهای دریای خزره
دلبری تکپری، اول و آخری ♭♩
تره وینه می چشم شومه من هر وری
تو نا افسانه ای نا که هور و پری !!
یک سر و گردن از همه بالاتری ..
ناجی قلب من دلبر رویایی ♭♩
من تی دریا و تو پری دریایی

نظرت چیه؟

ahangiato