دانلود آهنگ Yaka Yaka از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ Yaka Yaka از مصطفی ججلی

منتشرشده در 13 اردیبهشت 1403

برای تماشای موزیک ویدیوهای مصطفی ججلی کانال را دنبال کنید. 

متن آهنگ Yaka Yaka از مصطفی ججلی

Ne ilk ne sonuncusun 
شما نه اولین و نه آخرین نفری هستی

Düşüp de bu tuzağa kaybeden
که تو این دام افتادی و اونو از دست دادی

Kendini terk eder insan Aslında aşktan giderken
انسان در واقع وقتی عشق را ترک کرد خود رو رها میکنه

Bir varmışız, bir yokmuşuz
یکی بودیم ، یکی نبودیم

Masalmışız, yaş almışız derken
وقتی میگیم افسانه ایم، پیر شدیم

Evet, doğruydu gitmen
بله رفتنت درست بود

Er geç ayrılacaktık zaten
به هر حال دیر یا زود قرار بود بریم

O gönlün oldu mu?
بلاخره اون خواسته دلت شد؟

Soğudu mu için?
آیا دلت خنک شد ؟

Bir cevap buldun mu?
تونستی یه جواب پیدا کنی؟

Neden, nasıl, niçin ?
چرا ؟ چطور ؟ برای چی ؟

Bas bas bağır adımı
با آخرین زورت اسمم رو فریاد بزن

Duyan yok feryadını
هیچ کس فریاد تو رو نمیشنوه

Bağır çağır
جیغ بزن صدا کن

Al tacını, tahtını
تاج و تختت رو بگیر

Bin defa, yüz bin defa
هزار بار ، صد هزار بار

Hayır hayır
نخیر ، نخیر

Ne yaz ne kışmışım
نه تابستونم نه زمستون بودم

Bi’ bakmışım yalancı baharmışım
یه نگاهی کردم دیدم یه بهار دوروغین بودم

Zamanı bölmüşüm, çok ölmüşüm
زمان رو تقسیم کردم خیلی مُردم !

Ben neler görmüşüm ?
من چه چیزها دیدم؟

Ne varmışım ne yokmuşum
من چی بودم چی نبودم

Sanki bitmez bir oyunmuşum
انگار یه بازی بی پایان بودم

Çığlık çığlığa susmuşum
بعد از جیغ زدن سکوت کردم

Ertelenmiş umutmuşum
امیدم یه تعویق افتاد

نظرت چیه؟

ahangiato