• هنرمندان این قطعه
  • Music & Lyrics by Chris Broom
    Arrangement - Clarissa Farran

موزیک ویدیو We Can Change The World - لوسی توماس

406
منتشرشده در 18 بهمن 1402

موزیک ویدیو انگلیسی «We Can Change The World» را با صدای لوسی توماس تماشا کنید. ترجمه فارسی ترانه در ادامه آورده شده است.

متن انگلیسی ترانه We Can Change The World

My heart is filled with joy
I sense a new beginning
A chance to build a brighter future
To move beyond all that we once were

The road ahead is long
And many stand against us
But with the strength to find a new way
Then step by step and day by day…

I believe we can change the world
Leave all our doubts and fears behind us
And be who we were born to be
The dreams we dare to dream will guide us

Maybe it sounds naïve
Maybe I’m just a dreamer
But there is light beyond the darkness
We now have hope and that is why

I believe we can change the world
Break down the walls that now divide us
And be who we were born to be
With all who dare to dream beside us

We can’t look back to yesterday
When prejudice and hate stood in our way
We have to build a better world
Where all will see, they can be free
Where love is love, and that’s enough
This is our time and that’s why….

I believe we can change the world
Leave all our doubts and fears behind us
And be who we were born to be
The dreams we dare to dream will guide us

Yes I believe we can change the world
Break down the walls that now divide us
And be who we were born to be
With all who dare to dream beside us
We can change the world

 

ترجمه فارسی ترانه ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم

قلبم پر از شادی است
شروعی جدید حس میکنم
فرصتی برای ساختن آینده ای روشن تر
برای حرکت فراتر از تمام آنچه زمانی بودیم

راه پیش رو طولانی است
و بسیاری در مقابل ما ایستاده اند
اما با قدرت یافتن راهی جدید
سپس قدم به قدم و روز به روز…

من معتقدم که ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم
تمام تردیدها و ترس هایمان را پشت سر بگذار
و همانی باشیم که برای بودن به دنیا آمده ایم
رویاهایی که جرأت می‌بینیم ما را راهنمایی می‌کنند

شاید ساده لوحانه به نظر برسد
شاید من فقط یک رویاپردازم
اما نور فراتر از تاریکی وجود دارد
ما اکنون امید داریم و به همین دلیل است

من معتقدم که ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم
دیوارهایی را که اکنون ما را از هم جدا کرده اند، بشکنید
و همانی باشیم که برای بودن به دنیا آمده ایم
با همه کسانی که جرات رویاپردازی در کنار ما دارند

ما نمی توانیم به دیروز نگاه کنیم
زمانی که تعصب و نفرت سد راه ما بود
ما باید دنیای بهتری بسازیم
جایی که همه خواهند دید، می توانند آزاد باشند
جایی که عشق عشق است و بس
این زمان ماست و به همین دلیل….

من معتقدم که ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم
تمام تردیدها و ترس هایمان را پشت سر بگذار
و همانی باشیم که برای بودن به دنیا آمده ایم
رویاهایی که جرأت می‌بینیم ما را راهنمایی می‌کنند

بله، من معتقدم که ما می توانیم جهان را تغییر دهیم
دیوارهایی را که اکنون ما را از هم جدا کرده اند، بشکنید
و همانی باشیم که برای بودن به دنیا آمده ایم
با همه کسانی که جرات رویاپردازی در کنار ما دارند
ما می توانیم دنیا را تغییر دهیم

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato