دانلود آهنگ نازی نازی به خوشگلیت مینازی عباس قادری

دانلود آهنگ نازی نازی به خوشگلیت مینازی عباس قادری

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 06 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ نازی نازی به خوشگلیت مینازی عباس قادری

نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی! 
نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی…
قرار نبود بگیری دل منو به بازی…
یکی یه دونه ی دل من محبوب خوشگل من!
اون حرفایی که گفتی توی گوشم دروغ بود!
وعده هایی که دادی در آغوشم دروغ بود
منو دیگه نمیخوای اینو میدونم…
من بیاد گذشته برات میخونم…
منو دیگه نمیخوای اینو میدونم!
من بیاد گذشته برات میخونم…
نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی…
نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی!
قرار نبود بگیری دل منو به بازی…
یکی یه دونه ی دل من محبوب خوشگل من…
اون حرفایی که گفتی توی گوشم دروغ بود
وعده هایی که دادی در آغوشم دروغ بود!

دانلود آهنگ نازی نازی به خوشگلیت مینازی عباس قادری
منو دیگه نمیخوای اینو میدونم…
من بیاد گذشته برات میخونم
حالا منو دیگه نمیخوای اینو میدونم
من بیاد گذشته برات میخونم…
بسوزه سینه پاکم که حتی…
در دل خاکم دل از تو نگیرم…
به نفرین تو هرگز نمی گرده زبونم!
من و دیگه نمیخوای این و میدونم
من به یاد گذشته برات میخونم…
من و دیگه نمیخوای این و میدونم
من به یاد گذشته برات میخونم!
نازی نازی نازی به خوشگلیت مینازی…
قرار نبود بگیری دل منو به بازی..
یکی یه دونه ی دل من محبوب خوشگل من
اون حرفایی که گفتی توی گوشم دروغ بود
وعده هایی که دادی در آغوشم دروغ بود!
منو دیگه نمیخوای اینو میدونم
من بیاد گذشته برات میخونم…
منو دیگه نمیخوای اینو میدونم!
من بیاد گذشته برات میخونم

نظرت چیه؟

ahangiato