آهنگ نازنین ناز نکن نریمان

آهنگ نازنین ناز نکن نریمان

منتشرشده در 06 خرداد 1403

متن آهنگ نازنین ناز نکن نریمان

نازنین ناز نکن 
اگه یک گوشه ای تنهات ببینم
تو رو مثل گل از شاخه میچینم
گل ز شاخه چیده زود میمیره
اما صد تا گل از تو جون میگیره
نازنین ناز نکن
درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن
زندگیمو زهر نکن
زندگیمو

اگه یک گوشه ای تنهات ببینم
تو رو مثل گل از شاخه میچینم
گل ز شاخه چیده زود میمیره
اما صد تا گل از تو جون میگیره
نازنین ناز نکن
درو رو کسی باز نکن
نازنین قهر نکن
زندگیمو زهر نکن
زندگیمو

اگه نزدیکم میایی یه صدایی داری میشنوی
صدا قلب منه از جا میکنه
تو رو داد میزنه فریاد میزنه
اگه اگه گیر منی بیا اگه درگیر منی
اگه تو عشق منی اگه دل نمیکنی بیا
چقد حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم
چقد دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم
چقد حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم
چقد دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم

اگه نزدیکم میایی یه صدایی داری میشنوی
صدا قلب منه از جا میکنه
تو رو داد میزنه فریاد میزنه
اگه اگه گیر منی بیا اگه درگیر منی
اگه تو عشق منی اگه دل نمیکنی بیا
چقد حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم
چقد دوست داره دلم باز بهت بگم خیلی دوست دارم
چقد حال داری میدی باز داری میگی دلمو به تو دادم
چقد دوست داره دلم باز بهت بگم
اگه نزدیکم میایی یه صدایی داری میشنوی
صدا قلب منه از جا میکنه
تو رو داد میزنه فریاد میزنه
فریاد میزنه

نظرت چیه؟

ahangiato