دانلود آهنگ Fıratcan Avare + ترجمه

دانلود آهنگ Fıratcan Avare + ترجمه

منتشرشده در 15 اردیبهشت 1403
Yalanlar dolana taraf değil
طرفی برا دروغ نیست

Aşık olana gider yürek
دل به طرف عاشق میره

Olanlar bi bana mübah değil
اتفاقی که افتاده برا من قابل قبول نیست

Çektin anca boşa kürek
فقط بیهوده رنج کشیدی

İnanmam içim ferah değil
باور ندارم، احساس آرامش نمیکنم

Sarılsan geçer bu dert direkt
اگه منو بغل بگیری این دردسر فورا برطرف میشه

Sonunda gülen olurum ben
آخرش این منم که میخندم

Öpülür bükemediğin bilek
بوسیده میشه مچ دستی رو که نمیتونی خم کنی

Dediler bana
آنها به من گفتن

Onu tarif et
اونو توصیف کن

Dediler sana
به تو گفتن

Bu ne marifet
چه ترفندیه

Avareyim avare
آواره ام من یه سرگردون ام

Yollarında biçare
در راه تو درماندام

Gönlüm senden vazgeçmezki
قلبم از تو دست برنمیداره

Olsam bile divane
حتی اگه دیونه بشم

نظرت چیه؟

ahangiato