• هنرمندان این قطعه

اجرای زنده آهنگ Oceans هیلسانگ - کنسرت اسراییل

387
منتشرشده در 27 آبان 1402

متن و ترجمه موزیک ویدیوی Oceans از گروه Hillsong UNITED

You call me out upon the waters
تو مرا از بیرون آب صدا زدی

The great unknown
ناشناخته بی نقص

Where feet may fail
مکانی که پا ممکن است بلغزد

And there I find You in the mystery
و من آنجا تو را رمزآلود یافتم

In oceans deep
در دریاهای عمیق

My faith will stand
ایمان من ثابت خواهد ماند

[Chorus]

And I will call upon Your name
و من تو را به نام می خوانم

And keep my eyes above the waves
و چشمانم را به امواج میدوزم

When oceans rise
در هنگامی که اقیانوس ها بالا آمدند

My soul will rest in Your embrace
روح من در آغوش تو آرامی خواهد یافت

For I am Yours
زیرا من برای تو هستم

You are mine
تو برای من هستی

[Verse 2]

Your grace abounds in deepest waters
فضل و محبت تو در عمیق ترین آبها فراوان است

Your sovereign hand
دست راست تو (دست شاهانه تو)

Will be my guide
مرا هدایت خواهد کرد

Where feet may fail and fear surrounds me
جایی که پا ممکن است بلغزد و ترس مرا احاطه کرده است

You′ve never failed
تو هیچ وقت شکست نخوردی

And You won’t start now
و تو در این هنگام آغاز نخواهی کرد

So I will call upon Your name
پس من تو را به نام می خوانم

And keep my eyes above the waves
و چشمانم را به امواج میدوزم

When oceans rise
در هنگامی که اقیانوس ها بالا آمدند

My soul will rest in Your embrace
روح من در آغوش تو آرامی خواهد یافت

For I am Yours
زیرا من برای تو هستم

And You are mine (You are mine)
و تو متعلق به من هستی ( تو متعلق به من هستی)

(And you are mine)
(و تو متعلق به من هستی)

[Bridge]

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

Take me deeper than my feet could ever wander
مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمی تواند آن را تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

Take me deeper than my feet could ever wander
مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمی تواند آن را تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

Take me deeper than my feet could ever wander
مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمی تواند آن را تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

And take me deeper than my feet could ever wander
و مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمیتواند تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

And take me deeper than my feet could ever wander
و مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمیتواند تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Spirit lead me where my trust is without borders
روح مرا به جایی هدایت می کند که اعتماد ام بدون مرز است

Let me walk upon the waters
بگذار من بر روی آب ها قدم بزنم

Wherever You would call me
هر جایی که تو مرا صدا کنی

Take me deeper than my feet could ever wander
مرا به جاهای عمیق تر که پاهایم نمی تواند آن را تصور کند ببر

And my faith will be made stronger
و ایمان من قوی تر می شود

In the presence of my Savior
در حضور نجات دهنده ام

Yeah-yeah-yeah-yeah
بله بله بله بله

Oh, Jesus, You′re my God
اوه، خدای من، تو خدای منی

[Chorus]

I will call upon Your name
من تو را به نام می خوانم

Keep my eyes above the waves
و چشمانم را به امواج میدوزم

My soul will rest in Your embrace
روح من در آغوش تو آرامی خواهد یافت

I am Yours
من متعلق به توام

And You are mine
و تو متعلق به من هستی.

نظرت چیه؟

نادیا 7 ماه پیش

عالیه عالی

فائزه 8 ماه پیش

چرا بیشتر ویدیوهای اجرای این آهنگ تو اسرائیل ملعون بوده؟

باربد 8 ماه پیش

تنها سایتی که کارهای هیلسانگ رو می ذاره شما هستین خیلی کارتون درسته

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato