دانلود آهنگ باور از مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ باور از مسعود جلیلیان

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ باور از مسعود جلیلیان

باورم نیو گلم عشق مه بردیده وه یاد 

باورم نیو که مه بی ارزشو بیمه اراد 

آخه چوی دلت تید درم بکید و ناو دلد 

وی خدای بانه سره دین و گناه من ها ملد

باورم نیو گلم عشق مه بردیده وه یاد 

باورم نیو که مه بی ارزشو بیمه اراد 

آخه چوی دلت تید درم بکید و ناو دلد 

وی خدای بانه سره دین و گناه من ها ملد 

شاه رگد بکت بچو کت کت بکه ای گیانمه 

بیل و داخد بمریدن ای قلب بی زوانمه 

وقته حق بسنیدن وقته بکیدن راحتم 

وه تو بد کردمه مه خدا بیک دل نتنم 

گل اراد هاوردم وتی خود گلی خوامانی دی فره گاگلی 

چشتی بویش بسه دی منگه منگه نکه وه خود دفا بکه ترامادلی 

بچو خود لوس و نکه دی بلک آخه توای بنازیدن وه چد 

یه بار خود وه ناو آینه دیده تف معرفتت تف قیافت 

چجو دلت تید خیانت بکیدن وه دلم وگرد یکی ترو بچید

نظرت چیه؟

ahangiato