دانلود آهنگ میلاد جواهری به نام مهر جدایی (و ناو ای جاده تاریکه وگرده غم بیمه برا)

دانلود آهنگ میلاد جواهری به نام مهر جدایی (و ناو ای جاده تاریکه وگرده غم بیمه برا)

منتشرشده در 10 تیر 1403

متن آهنگ 

و بان قلب بیچاره مهر جدایی کتای 

نسخ هوادار تو بی نزانسم که بی وفای

وتم بیوده همسفرم دلمان دیمه دریا

ولی افسوس تو ناتیدن بیوده رفیق نیمه راه

برا و کام دردم بیوشم مه درد دلیلم فرس

درم و شهری دل کنم کیوچه و کیوچه ی خاطرس

و ناو ای جاده تاریکه وگرده غم بیمه برا

مه یه مسافر تنیام همسفرم هیشتمه جا

دانلود آهنگ میلاد جواهری به نام مهر جدایی

 

مهر جدایی از میلاد جواهری

نظرت چیه؟

ahangiato