دانلود آهنگ ستاره آسمانمی قشنگترین گناهمی

دانلود آهنگ ستاره آسمانمی قشنگترین گناهمی

منتشرشده در 19 فروردین 1403

 

متن آهنگ ستاره آسمانمی قشنگترین گناهمی

ستاره ی آسمانمی 

قشنگترین گناهمی

ممنوعه عشق تو ولی

تو آخرین پناهمی

وه روزکه تو دیم گلم

مهر تو نیشت ناو دلم

عشق ابدیم خودی

قسم وه شیر دالگم

مهربان چاو عسلی

خیالت خاو ولیم گری

نظرت چیه؟

ahangiato