دانلود آهنگ محمدامین قاسمی به نام بی وفا

دانلود آهنگ محمدامین قاسمی به نام بی وفا

منتشرشده در 30 اردیبهشت 1403
هربار چاوم ها ای دره بی تو نیتونم یه دقه

اگر بزانی حالم چیونه تمام خاطراتمان و یادم نیچو دی تمام

تو که چیدو تنیا منمه شوه مس حال خراو بی طاقتو بیقرار تو که چیدو تنیا منمه

نظرت چیه؟

ahangiato