دانلود آهنگ ترکی آنیل دورموش به نام سندن می بیلییم

دانلود آهنگ ترکی آنیل دورموش به نام سندن می بیلییم

منتشرشده در 14 خرداد 1403

متن آهنگ ترکی آنیل دورموش به نام سندن می بیلییم

Önce yavaş yavaş siliniyor hafızandan 

ابتدا به آرامی از حافظه ام پاک میشه

 

Kalanlarla yaşıyorsun özledim diyerek

تو با اونچه باقی مانده زندگی میکنی و میگیی دلم برایت تنگ شده

 

Mutlu günlerin de bedeli var sen de biliyorsun

اینو میدونی که روزهای شاد نیز قیمت خودشو دارن

 

Hiç bir yara vurulduğu yerden iyileşmiyor demek

یعنی هیچ زخمی از جایی که زده شده خوب نمیشه

 

Ne geldiyse başıma senden mi bileyim

هر اتفاقی که برام افتاده ،باید مقصر تورو بدونم؟

 

Kalmadı naz çekecek kimlerden hesap sorayım

چیزی برا اهمیت دادن باقی نمونده چه کسی رو باید پاسخگو باشم؟

 

Her selam vereni düşman mı bileyim

باید هر کسی که سلام میده دشمن خودم بدونم

 

Gülmekten daha zor ağlamak yemin ederim

قسم می خورم که گریه  کردن از خندیدن سخت ترِ

Önce yavaş yavaş siliniyor hafızandan
ابتدا به آرامی از حافظه ام پاک میشه

Kalanlarla yaşıyorsun özledim diyerek
تو با اونچه باقی مانده زندگی میکنی و میگیی دلم برایت تنگ شده

Mutlu günlerin de bedeli var sen de biliyorsun
اینو میدونی که روزهای شاد نیز قیمت خودشو دارن

Hiç bir yara vurulduğu yerden iyileşmiyor demek
یعنی هیچ زخمی از جایی که زده شده خوب نمیشه

Ne geldiyse başıma senden mi bileyim
هر اتفاقی که برام افتاده ،باید مقصر تورو بدونم؟

Kalmadı naz çekecek kimlerden hesap sorayım
چیزی برا اهمیت دادن باقی نمونده چه کسی رو باید پاسخگو باشم؟

Her selam vereni düşman mı bileyim
باید هر کسی که سلام میده دشمن خودم بدونم

Gülmekten daha zor ağlamak yemin ederim
قسم می خورم که گریه کردن از خندیدن سخت ترِ

نظرت چیه؟

ahangiato